EEN STEVIGE BASIS VOOR GROEI EN ONTWIKKELING

Muzerij & Nuwelijn Basisscholen

Wij bieden een veilige en inspirerende omgeving voor de kinderen, waarin ze zich vanuit hoge verwachtingen optimaal en in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen en voorbereid zijn op hun verdere toekomst als wereldburger.

Meteen aanmelden

Over onze basisscholen

Er is positieve aandacht voor talenten en persoonsvorming in de wereld om ons heen. We geloven dat als je je bewust bent van je eigen talenten, dit bijdraagt aan de motivatie om te leren en om jezelf verder te ontwikkelen. Een breder begrip over wie je bent draagt daardoor ook bij aan het ontwikkelen van een eigen identiteit en burgerschapsontwikkeling.

Uit onderzoek is gebleken dat onderzoeken veel leuker is dan antwoorden vinden.

Plusklas

Is jouw kind toe aan meer?

De 016 Plusklas is in 2021 gestart in Rijen. We leren uw kind hier geen taal, rekenen, begrijpend lezen of spelling, dat gebeurt gewoon op zijn of haar eigen school. We richten ons onderwijs in de Plusklas vooral op het ontwikkelen van praktische vaardigheden als executieve functies welke bijdragen aan de ontwikkeling van een groei mindset.

Verbindend onderwijs voor iedereen

Wij bieden onze kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar een geborgen en veilige omgeving, zodat ze zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen passend bij hun levensfase. Wij geloven in de kracht van een sterk pedagogisch klimaat. Elk kind mag zichzelf zijn en voelt zich dan ook echt gezien. Iedereen is tenslotte anders, maar samen zorgen we ervoor dat iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort.

aanmelden