SAMEN, SPELEN, LEREN, DICHTBIJ

Dit zijn wij

Wij zijn Muzerij & Nuwelijn. Ook wel MijN.
Voorheen los van elkaar, nu met elkaar verbonden en samen door als één. We geloven dat de samenwerking van kinderopvang en basisonderwijs de toekomst is. Zo kunnen kinderen geleidelijk aan wennen aan opvang en school, zijn er korte lijntjes en is er echte aandacht voor het individu.

Download hier ons strategisch beleidsplan

Onze missie

Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Wij bieden een veilige en inspirerende omgeving voor de kinderen, waarin ze zich vanuit hoge verwachtingen optimaal en in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen en voorbereid zijn op hun verdere toekomst als wereldburger.

1423
kinderen
5
locaties
196
teamleden
739
kerstballen in de bomen

Onze visie

Wij bieden onze kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar een geborgen en veilige omgeving zodat ze zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen passend bij hun levensfase.

  • Op het kinderdagverblijf en in de peuter speelgroepen ligt de focus om in een huiselijke en vertrouwde omgeving spelend en ontdekkend te leren;
  • Een gevarieerd en breed aanbod van hoge onderwijskwaliteit in een eigentijdse leeromgeving binnen onze basisscholen;
  • Ontspan- en vrijetijdsbesteding na een schooldag binnen de BSO.

Er is positieve aandacht voor talenten en persoonsvorming in de wereld om ons heen. We geloven erin dat als je je bewust bent van je eigen talenten, dit bijdraagt aan de motivatie om te leren en om jezelf verder te ontwikkelen. Een breder begrip over wie je bent draagt daardoor ook bij aan het ontwikkelen van een eigen identiteit en burgerschapsontwikkeling.

Onze medewerkers staan centraal in onze organisatie als professional en zien we als leiders die zorgen voor hoogwaardig en eigentijdse kinderopvang en onderwijs.

We zien onze kinderen, medewerkers en ouders als pedagogisch en educatief partner, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid met de gezamenlijke focus op het welbevinden en de brede ontwikkeling van het kind, de groep, het team en de organisatie.

Onze medewerkers krijgen ontwikkel kansen en we benutten expertise en delen kennis met elkaar. Daarin geloven we in kansen, groei en ruimte voor talent in een professionele cultuur.

Om te kunnen komen tot een optimale ontwikkeling van onze kinderen werken we nauw samen met onze omgeving zoals gemeente, samenwerkingsverband, jeugdzorg en andere betrokken partners in de regio.

We zijn lokaal verankerd en zijn er voor alle inwoners in onze regio die belang hebben bij goede kinderopvang, voorschoolse educatie en onderwijs voor onze kinderen. Wij hebben hierin een goede naam en zijn leidend in de regio Gilze-Rijen.

Verbinding
Ambitie
Inspiratie
Vertrouwen

Onze kernwaarden

We zien onze kinderen als onderdeel van een leef- leergemeenschap waar wij deel van uitmaken en alles wat we doen moet een meerwaarde opleveren voor het ontwikkelende en lerende kind. Dat is voor ons het uitgangspunt. Vragen als “wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik daarmee bereiken?” zijn leidend om te kunnen leren en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste individuen. We willen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals burgerschap, digitalisering en het creëren van een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Binnen al deze ontwikkelingen zien we kansen voor elk kind om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Onze kernwaarden, voortvloeiend uit onze Katholieke levensbeschouwing, gebruiken we hiervoor als fundament.

Onze beloftes

Gastvrij en professioneel

Gastvrij en professioneel
Onze medewerkers zijn gastvrij, warm in contact en professioneel in hun handelen.

Eerlijk en transparant

Eerlijk en transparant
We communiceren, leren en werken met elkaar op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Betrokken en bevlogen

Betrokken en bevlogen
We zijn bevlogen in ons werk en betrokken bij onze kinderen, hun ouders en bij onze collega’s.

Samen waar het kan, alleen waar het moet

Samen waar het kan, alleen waar het moet
We zoeken de verbinding met onze omgeving, werken graag en nauw samen maar durven eigen koers te varen vanuit onze kracht.

Gastvrij en professioneel
Onze medewerkers zijn gastvrij, warm in contact en professioneel in hun handelen.

Eerlijk en transparant
We communiceren, leren en werken met elkaar op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Betrokken en bevlogen
We zijn bevlogen in ons werk en betrokken bij onze kinderen, hun ouders en bij onze collega’s.

Samen waar het kan, alleen waar het moet.
We zoeken de verbinding met onze omgeving, werken graag en nauw samen maar durven eigen koers te varen vanuit onze kracht.

Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd!